Poniedziałek - Piątek 08:00 - 20:00

Sobota i Niedziela - Zamknięte

+ 48 608 100 676

selfcentrum.chelm@gmail.com

Jedność 45a

22-100 Chełm

Znajdź nas

dr. Elżbieta Miterka

PSYCHOTERAPEUTKA

Psychoterapeutka w procesie kształcenia do certyfikacji w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, doktora nauk społecznych, certyfikowana Trenerka FRIS®, Trenerka FamilyLab.

Członkini Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, akredytowana Tutorka, absolwentka Points of You Academy Official Training: Creative Practice Workshop w zakresie korzystania z kart metaforycznych w pracy z klientem. W swojej pracy wykorzystuje umiejętności z zakresu porozumienia bez przemocy (NVC) oraz wsparcia rodzinnego w myśł założeń pedagogicznych Jespera Juula. Posiada certyfikat Trenerki gry Heros Navigares / Podróż Bohatera, oraz Facylitatorki warsztatów dla grup defaworyzowanych “I am remarkable”, jak również kwalifikacje uprawniające do nabywania i stosowania testów kategorii B1 potwierdzone pozytywnym wynikiem egzaminu z podstaw psychometrii w Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Doświadczenie zdobywa jako wolontariuszka w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie oraz jako adiunkt w PANS w Chełmie.

W Centrum Self zajmuje się:

psychoterapią indywidualną,

terapią dzieci i młodzieży,

wsparciem dla rodzin osób z problemem psychicznym

Pracuje pod stałą superwizją doświadczonych terapeutów-superwizorów doskonaląc każdego dnia swój warsztat terapeutyczny.