Poniedziałek - Piątek 08:00 - 20:00

Sobota i Niedziela - Zamknięte

+ 48 608 100 676

selfcentrum.chelm@gmail.com

Jedność 45a

22-100 Chełm

Znajdź nas
 

Oferta

 

Oferujemy Państwu kompleksowość usług. Zarówno diagnostyka, jak i leczenie zaburzeń psychicznych, wymaga wielowymiarowego podejścia. Postawienie diagnozy, to początek długotrwałego procesu terapeutycznego, w który zaangażowany jest nie tylko sam pacjent, ale i cały system rodzinny. Korzystając z usług naszego centrum otrzymacie Państwo nie tylko fachową, ale i pełną pomoc: badanie psychiatryczne i prowadzenie farmakoterapii, diagnozę psychologiczną, psychoterapię pacjenta, opiekę pielęgniarską w domu pacjenta, psychoedukację dla osób bliskich pacjentowi, konsultację pracownika socjalnego w celu zmniejszenia obciążeń społeczno-ekonomicznych, w tym ustalenia przysługujących świadczeń wraz z pomocą w skompletowaniu potrzebnej dokumentacji, doradztwo zawodowe w celu umożliwienia sprawnego powrotu na rynek pracy i konsultacje prawne w przypadku istniejących obciążeń w tym zakresie.
Nie będziemy Państwa nigdzie odsyłać – nasi pracownicy będą do Państwa dyspozycji na każdym etapie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. Możecie mieć Państwo pewność, że wykorzystamy wszystkie dostępne możliwości, aby przywrócić Wam zdrowie.

Nasza oferta

Psychoterapia EMDR
Usługi pielęgniarskie w domu pacjenta
Porady psychiatryczne dla dzieci i młodzieży
Porady psychiatryczne
Psychoterapia indywidualna
Porady psychologiczne
Psychoterapia rodzinna
Psychoterapia par
Psychoterapia dzieci i młodzieży
Psychoterapia grupowa
Warsztat dla nauczyciel z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych młodzieży
Szkolenie z zakresu przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu
Trening radzenia sobie ze stresem
Diagnostyka zaburzeń ze spectrum autyzmu
Dietetyk Kliniczny
Rodzinny Warsztat Rozwojowy dla rodziców i nastolatków,
Badanie stylów myślenia i działania FRIS®
 • poradnia
  Psychoterapia EMDR

  EMDR jest formą psychoterapii, której celem jest leczenie traumy oraz wielu innych doświadczanych trudności psychologicznych. Polega na wykorzystaniu stymulacji bilateralnej, czyli naprzemiennej stymulacji lewej i prawej półkuli mózgu, aby pomóc przetworzyć trudne wspomnienia i emocje.
  EMDR opiera się na modelu, zakładającym że traumatyczne wspomnienia mogą być przechowywane w mózgu w sposób nieprawidłowy, co prowadzi do objawów takich jak lęk, depresja, fobie, koszmary senne i problemy z funkcjonowaniem oraz budowaniem relacji. Stymulacja bilateralna pomaga przetworzyć trudne wspomnienia w sposób bardziej prawidłowy, co prowadzi do zmniejszenia objawów i poprawy funkcjonowania.
  Psychoterapię EMDR prowadzić wykwalifikowany specjalista, posiadający odpowiednie przygotowanie teoretyczne i praktyczne.
 • Porady psychiatryczne dla dzieci

  Dzieci podobnie jak osoby dorosłe cierpią z powodu zaburzeń psychicznych. Nie trzeba nikogo przekonywać, że wczesna diagnoza pomaga odpowiednio wcześnie rozpocząć właściwą terapię, a to skróci czas trudności w funkcjonowaniu dziecka w szkole i relacjach rówieśniczych. Nie jest tajemnicą, że mózg dziecka szybko się rozwija i najlepsze dla tego rozwoju jest zapewnienie optymalnych warunków. Stres towarzyszący zaburzeniom emocjonalnym dziecka działa toksycznie na mózg i hamuje jego rozwój.

  W trakcie wizyty dziecka u lekarza psychiatry początkowo są obecni jego rodzice/opiekunowie, potem lekarz przeprowadza indywidualną rozmowę z dzieckiem, a następnie z rodzicem/opiekunem, po czym ponownie spotykają się wszyscy w celu podsumowania wizyty i ustaleniu dalszych zaleceń.

  Porady psychiatryczne dla młodzieży

  Okres dorastania to najczęściej bardzo burzliwy etap rozwoju, zarówno fizycznego jak i psychicznego. Nie powinien dziwić więc fakt, że w tak dynamicznym okresie, łatwiej o wystąpienie zaburzeń emocjonalnych i psychicznych. Intensywność doświadczanego z tego powodu cierpienia jest dodatkowo zwielokrotniona z powodu, typowej dla tego etapu rozwoju,  niedojrzałości mechanizmów obronnych i adaptacyjnych. Przedłużający się w tym okresie rozwoju stres jest szczególnie toksyczny dla rozwijającego się intensywnie układu nerwowego. Często trudno jest samemu odróżnić – czy pojawiające się w tym okresie problemy, to fizjologiczne dojrzewanie, czy już choroba.

  Na wizycie osoby w wieku 16-18 lat powinien być na początku obecny rodzic/opiekun, który w dalszej części będzie miał też możliwość indywidualnego kontaktu z lekarzem (w razie potrzeby), ale główna rozmowa diagnostyczna odbędzie się pomiędzy lekarzem a nastoletnim pacjentem.

  Decyzję odnośnie proponowanego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego podejmują wspólnie nastoletni pacjent i rodzic/opiekun.

 • oferta
  Porady Psychiatryczne

  Według Światowej Organizacji Zdrowia, „Zdrowie – to pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności”.

  Pełny dobrostan…

  Czy czujesz się zdrowy?

  Badanie przeprowadzone przez psychiatrę nie zawsze prowadzi do rozpoznania choroby psychicznej. Kondycja psychiczna często podupada pod wpływem stresu związanego z sytuacjami życiowymi, czy w trakcie leczenia schorzeń somatycznych.

  W porę odbyta konsultacja psychiatryczna pomaga uniknąć rozwinięcia się poważniejszych zaburzeń wymagających długotrwałego leczenia. Choć jeśli już takie wystąpiły, to warto je leczyć… dlaczego? – Bo na obecnym poziomie wiedzy medycznej możemy je wygodnie, bezpiecznie i skutecznie wyleczyć.

  Nie czekaj, pozwól sobie pomóc.

 • oferta

  Psychoterapia indywidualna

  Na podstawie diagnozy problemu psychoterapeuta przedstawi Ci ogólny plan leczenia i opisze sposób pracy na sesjach, które trwają zwykle 50 minut i odbywają się co tydzień, a czasami co dwa tygodnie. Zazwyczaj psychoterapia trwa od dwóch miesięcy do pół roku (krótkoterminowa). Czasami potrzebna jest długoterminowa pomoc, która trwa od roku do trzech lat, a czasami nawet dłużej.
  Psychoterapia znajduje zastosowanie w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych: depresyjnych, odżywiania, osobowości, somatyzacyjnych, adaptacyjnych, lękowych (np. napady paniki, lęk uogólniony, fobie, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne) oraz urazów z dzieciństwa (np. alkoholizm, przemoc lub występowanie chorób psychicznych w rodzinie, wczesne utraty bliskich osób). Jeśli doświadczasz trudności w regulacji uczuć, niskiej samooceny, czy problemów w radzeniu sobie ze stresem, to ta forma pomocy jest również dla Ciebie.
  Jakich efektów leczenia możesz oczekiwać? Po pierwsze, ustąpienia lub zmniejszenia objawów zaburzeń psychicznych oraz zrozumienia obecnych problemów i ich źródeł. Po drugie, zwiększenia poczucia własnej wartości, satysfakcji z życia oraz współczucia dla siebie i innych. Po trzecie, zmiany niezdrowych zachowań, myślenia oraz reakcji emocjonalnych.
  Przebieg terapii zależy od nurtu w jakim dany psychoterapeuta się kształcił. W naszym Ośrodku dominują dwa nurty: nurt behawioralno-poznawczym i psychodynamiczny. Zaś psychoterapia rodzin w nurcie systemowym. Bywa, że terapeuta łączy dwa nurty, wówczas mówimy o integratywnym podejściu do problemów klienta.
  Na początku każdego spotkania z klientem, psychoterapeuta ustala zasady współpracy oraz częstotliwość sesji za pomocą kontraktu terapeutycznego.

 • oferta

  Porady psychologiczne

  Jest to krótkoterminowa forma pomocy, poprzedzona przez konsultacje psychologiczne/psychoterapeutyczne. Zazwyczaj obejmuje do czternastu spotkań, które odbywają się raz w tygodniu. Każde trwa około 50 minut. Jeśli nie cierpisz na zaburzenia psychiczne, ale doświadczasz stresującej sytuacji życiowej, czujesz się przeciążony(-na) wieloma zadaniami, które masz do zrealizowania albo doświadczasz problemów w adaptacji do zmian (np. przeprowadzki, narodzin dziecka) to ta forma pomocy jest dla Ciebie.

 • oferta

  Psychoterapia rodzinna

  Psychoterapia rodzinna (metoda systemowa) polega na pracy psychoterapeuty z członkami rodziny. Sposób funkcjonowania człowieka i przeżywane przez niego problemy należy widzieć w szerokim kontekście układu rodzinnego, w jakim żyje. Zachowania każdego członka rodziny wpływają na odczucia i zachowania innych bliskich osób. Problemy wychowawcze, szkolne albo objawy psychosomatyczne itp. mogą być dla psychoterapeuty sygnałem, że wsparcia terapeutycznego potrzebuje cały system rodzinny. Pomoc psychoterapeuty polega na pracy z rodziną zmierzającą do zrozumienia procesów emocjonalnych dziejących się w rodzinie i poprawy relacji między najbliższymi. Metoda ta jest dostosowana do wyjątkowości każdego systemu rodzinnego, z którym pracuje psycholog lub psychoterapeuta rodzinny. Psychoterapia jest prowadzona zgodnie z rytmem rodziny i gotowością do zmiany. Praca psychoterapeuty i rodziny nad zmianą przebiega równolegle na trzech płaszczyznach, tj. sferze emocjonalnej, poznawczej i na poziomie zachowań. Cała rodzina jest pacjentem. Jej członkowie są zapraszani na serię spotkań, które służą lepszemu rozpoznaniu źródeł trudności w relacjach, takich jak wzajemna komunikacja, ustalanie czytelnych granic, określenie ról, norm postępowania, wyrażanie i przeżywanie emocji, rozwiązywanie konfliktów, komunikowanie oczekiwań, potrzeb i uczuć, umacnianie więzi między poszczególnymi bliskimi.

 • oferta

  Psychoterapia par

  Na psychoterapię prowadzoną w Centrum Psychoterapii „SELF” zapraszamy także pary przeżywające trudności i konflikty, chcące lepiej poznać i zrozumieć siebie oraz swój związek. Na terapię zapraszamy również te pary, które żyją w przekonaniu, że już za późno, bo „wypróbowali wszystko”.
  Pacjentem jest małżeństwo albo para. Psychoterapeuta pomaga parze zlokalizować źródło trudności i przełamać je poprzez zmianę wzajemnych postaw, sposobów porozumiewania się; także poprzez przyjrzenie się wzajemnie dysfunkcjonalnym sposobom zachowania, prowadzącym często do konfliktów i impasu w związku.
  Terapia par umożliwia partnerom konstruktywne rozwiązanie problemów, poprawę jakości wzajemnych relacji, znalezienia porozumienia, wyjście z kryzysu, uratowanie związku.

 • oferta

  Psychoterapia dzieci

  Psychoterapia dzieci polega na ocenie funkcjonowania dziecka dokonanej przez profesjonalistę, a następnie na wspieraniu dziecka i jego rodzica/rodziców/opiekunów w korekcie nieprawidłowości oraz poradzenie sobie z trudnościami.
  Psychoterapię dziecka zalecamy wtedy, gdy jego funkcjonowanie odbiega od szeroko rozumianych norm rozwojowych; kiedy, w ocenie rodzica/opiekuna lub otoczenia dziecko funkcjonuje w sposób nieadekwatny, ma trudności emocjonalne, nie stosuje się do zasad i ma trudności w codziennym funkcjonowaniu.
  Podczas pierwszego spotkania psychoterapeuta dziecięcy zbiera szczegółowy wywiad dotyczący rozwoju dziecka. Kolejne spotkania odbywają się już z udziałem dziecka, mają formę zabawy, obserwacji i swobodnej rozmowy.
  W psychoterapii dziecka ważna jest indywidualna praca z dzieckiem, w której stosowane są metody adekwatne do wieku rozwojowego oraz praca z rodzicem/rodzicami w kontekście funkcjonowania dziecka.
  Spotkanie z dzieckiem trwa 50 minut, ale początkowo może mieć formę krótszych spotkań – to zależy to od wieku dziecka i jego funkcjonowania podczas spotkania. Rodzic/opiekun nie jest obecny podczas spotkania terapeuty z dzieckiem, chyba że jest to wskazane przez terapeutę.
  Psychoterapię dziecka nie podejmuje się, gdy w sytuacji np. rozwodu, konfliktu pomiędzy rodzicami, jest brak zgody któregoś rodzica. Rodzic przebywający za granicą, wskazane aby napisał oświadczenie że wyraża na udział dziecka w psychoterapii albo umożliwi kontakt telefoniczny z psychoterapeutą.

  Psychoterapia młodzieży

  Nastolatek w trakcie regularnych spotkań indywidualnych, wspólnie z psychoterapeutą, pracuje nad rozumieniem własnych uczuć i potrzeb. Również nad tym, jak radzić sobie z szeregiem przeżyć, które spotyka na swojej drodze.
  Spotkania terapeutyczne z nastolatkiem i jeg rodzicami/opiekunami, pozwalają psychoterapeucie na ocenę stanu zdrowia dziecka i podłoża jego problemów emocjonalnych. Po cyklu spotkań diagnostycznych odbywa się spotkanie z rodzicem i nastolatkiem, na którym omawiane są proponowane formy pomocy psychologicznej/psychoterapeutycznej oraz ustalenie dalszych kierunków i celu pracy.

 • oferta

  Psychoterapia grupowa

  Psychoterapia grupowa – jest alternatywą dla psychoterapii indywidualnej. Polega ona na systematycznym uczestnictwie w spotkaniach grupy pacjentów (klientów), której przewodzi jeden lub dwóch psychoterapeutów. Czym różni się terapia w grupie od terapii indywidualnej, oprócz ilości uczestników podczas sesji psychoterapeutycznej? Odpowiedź jest niejednoznaczna – różnice tkwią zarówno w doborze nurtu psychoterapii grupowej, w regułach pracy z grupą, w dynamice procesu grupowego, w funkcjach psychoterapeuty grupowego, jak i w czynnikach leczących w grupie psychoterapeutycznej. Nie istnieje jeden określony styl pracy psychoterapeutów grupowych. Psychoterapię grupową poleca się szczególnie osobom, których problemy mają charakter społeczny, np. osoba cierpi na fobię społeczną albo ma po prostu trudności w komunikacji międzyludzkiej i porozumiewaniu się z innymi. Psychoterapia grupowa ma wiele zalet. Leczenie oraz radzenie sobie z trudnymi sprawami bywa łatwiejsze, jeśli ma się wokół siebie innych ludzi. Grupy terapeutyczne mają określoną ilość uczestników, zwykle od 7 do 13. Optymalną liczbą jest 9-11 osób w grupie. W zależności od potrzeb oraz założeń terapii spotkania mogą odbywać się 1-2 razy w tygodniu. Jeżeli terapia prowadzona jest w szpitalu lub innym ośrodku, wtedy może odbywać się codziennie.

 • Warsztat dla nauczyciel z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych młodzieży

  Celem tego programu jest wsparcie nauczycieli głównie w zakresie:

  – diagnozy indywidualnej i grupowej sytuacji problemowej oraz zasobów uczniów;

  – substancje psychoaktywne, ich podział oraz odziaływanie na centralny układ nerwowy

  – postępowania w sytuacji zagrożenia dla rozwoju psychospołecznego uczniów;

  – poznawania własnych osobistych i zawodowych zasobów i ograniczeń;

  – prowadzenia zajęć warsztatowych z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych

  – podstawy dialogu motywującego jako skutecznego angażowania uczniów w proces  wychowawczo-dydaktyczny

  Program obejmie 3 sesje warsztatowe (po 5 godz. lekcyjnych każda), organizowanych w danym roku szkolnym dla grupy do 15 nauczycieli.

 • Zapraszamy na szkolenie dla pracowników z zakresu przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

  Szkolenie obejmuje:

  – zrozumienie mechanizmu powstawania syndromu wypalenia zawodowego,

  – rozpoznawania symptomów wypalenia zawodowego,

  – profilaktykę wypalenia zawodowego,

  – elementy profilaktyki uzależnień,

  – ABC Higieny psychicznej,

  – informacje z zakresu istniejących form pomocy w przypadku wystąpienie trudności psychicznych.

  Szkolenie prowadzone jest w formie wykładowej i warsztatowej w grupie od 7 do 10 osób. Jedno 3 godzinne spotkanie.

 • Trening radzenia sobie ze stresem

  To zajęcia treningowe dzięki którym nauczysz się uwalniać od napięcia, radzenia sobie ze stresem, poznasz techniki relaksacyjne, które poprawią Twój dobrostan.
  Zajęcia dedykowane są przede wszystkim osobom, zarządzającą zasobami ludzkim, obsługującą klienta, zajmują się pomaganiem, borykających się z sytuacjami stresowymi w pracy.
  Dzięki uczestnictwu w zajęciach poznasz:

  – psychofizjologię stresu

  – relaksacyjne techniki oddechowe

  – trening progresywnej relaksacji mięśni (Jacobsona)

  – metodę autogenną Schultza

  – techniki wyobrażeniowe

  – techniki redukcji stresu metodą uważności (Mindfuless)

  – umiejętności relaksacji w oparciu o metodę akceptację i zaangażowanie (ACT)

  Trening podstawowy obejmuje 2 spotkania po 2 godziny. W ramach zajęć uczestnicy poznają psychofizjologię stresu oraz nauczą się praktycznych technik redukcji napięcia.
  Trening rozszerzony obejmuje 3 spotkania po 3 godziny. Zajęcia rozszerzone o praktyczne wykorzystanie poznanych technik Mindfulness.

  Grupy od 7 do 10 osób

 • Procedura diagnostyczna zaburzeń ze spectrum autyzmu

  1. Wywiad diagnostyczny – wizyta BEZ DZIECKA ( ok. 1h-1,5h)
  Psycholog diagnosta zbiera informacje dotyczące rozwoju oraz funkcjonowania dziecka – i na tej podstawie ustala kierunek oraz dokładny przebieg diagnozy. Zalecane uczesnictwo obojga rodziców. Niezbędne będzie przyniesienie na pierwsze spotkanie:
  • książeczki zdrowia dziecka (lub jej kopii);
  • dokumentacja medyczna. Do pełnej diagnozy potrzebe będą aktualne baania- słuchu, wzroku, konsultacja nurologiczna,
  • dokumentacja psychologiczna i pedagogicznej dziecka (jeśli taka jest),
  • jeżeli to możliwe: opinii z przedszkola/szkoły.
  2 i 3. Spotkanie – obserwacja psychologa diagnosty – diagnoza psychologiczna – Wizyta/wizyty Z DZIECKIEM (ok.2h-2,5h)
  Diagnoza przy wykorzystaniu narzędzia ADOS-2 – uznawanego za najlepsze narzędzie do diagnozy autyzmu, „złoty standard” diagnozy ASD na całym świecie.
  • Jeżeli w toku diagnozy dziecka w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu okaże się, że konieczne jest przeprowadzenie pogłębionej diagnostyki psychologicznej, prowadzący diagnozę psycholog poinformuje Państwa o tym najpóźniej po drugim spotkaniu. Wówczas zaprosimy dziecko na jeszcze jedno spotkanie z psychologiem, w trakcie którego przeprowadzona zostanie pogłębiona ocena funkcjonowania – przy wykorzystaniu innych narzędzi psychologicznych m.in z testu inteligencji Stanford-Binet. Dodatkowe spotkanie jest płatne – zgodnie z obowiązującym cennikiem.
  4. Obserwacja psychiatry dziecięcego – Wizyta Z DZIECKIEM
  ……………………………………………………………………………………………..
  5. Przekazanie diagnozy – Wizyta BEZ DZIECKA ( 30 minut)
  Wizyta przeznaczona dla rodziców. Rodzice otrzymują pisemne zaświadczenie lekarskie i opinię psychologiczno-psychiatryczną.To czas, gdy mogą Państwo otrzymać odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości. Wrazie potrzeby, można umówić się na dodatkową wizytę, która jest płatna.
  Opinia wystawiana na koniec procesu diagnostycznego jest pełnowartościową diagnozą kliniczną, sporządzoną przez psychologa w porozumieniu z psychiatrą współuczestniczącym w procesie diagnostycznym.

  Procedura diagnostyczna- indywidualny test inteligencji

  1.Przeprowazenie testu – jedna lub dwie wizyty.
  2.Opinia psychologiczna- dodatkowo płatna
  Test Inteligencji Bineta stosowany jest najczęściej w przypadku podejrzenia, że rozwój osoby badanej (najczęściej dziecka lub nastolatka) odbiega od normy. Jako jedno z nielicznych narzędzi diagnostycznych, Skala Stanford Binet pozwala na precyzyjne badanie stopnia niepełnosprawności umysłowej (stopień lekki i stopień umiarkowany). Umożliwia także rozpoznanie wybitnych zdolności intelektualnych.

 • Dzięki  współpracy z Dietetykiem Klinicznym, nasze Centrum może teraz zapewnić kompleksową opiekę nad pacjentami cierpiącymi na różnego rodzaju schorzenia żywieniowe, choroby metaboliczne, nadwagę czy otyłość. Ponadto opiekę i wsparcie otrzymają  pacjenci z zaburzeniami psychicznymi (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia nastroju, apatia, stany lękowe, ADHD, autyzm) oraz zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia, bigoreksja).
  Specjalista dietetyk kliniczny opracuje dla każdego pacjenta spersonalizowany plan żywieniowy, uwzględniający jego indywidualne potrzeby, preferencje oraz stan zdrowia.
 • Rodzinny Warsztat Rozwojowy dla rodziców i nastolatków, którzy chcą lepiej rozumieć siebie nawzajem oraz budować autentyczną relację opartą na wzajemnym szacunku i poczuciu własnej wartości. Podczas spotkań będziemy pracować z członkami rodziny jako zespołu, który charakteryzują takie wartości jak równa godność, autentyczność, integralność i odpowiedzialność.
 • oferta
  Badanie FRIS® trafnie określa i opisuje Twój naturalny sposób myślenia oraz działania. Pokazuje, jak najlepiej wykorzystać naturalne predyspozycje – w pracy, w relacjach, w rozwoju osobistym.

  Styl Myślenia opisany jest przez jedną i niezmienną perspektywę.

  W nowych sytuacjach doświadczenie nie podpowiada nam gotowych rozwiązań. Zazwyczaj wtedy reagujemy, wykorzystujemy informacje i podejmujemy decyzje w typowy dla siebie sposób. W psychologii poznawczej nazywa się go stylem poznawczym lub stylem myślenia.

  Styl Działania opisany przez kompozycję wszystkich używanych perspektyw.

  Styl Działania pokazuje jakimi perspektywami uzupełniasz Twój Styl Myślenia w działaniu i określa, w jakich sytuacjach możesz go najsprawniej wykorzystywać. Wynika nie tylko z naturalnych predyspozycji, ale również z doświadczeń i upodobań.