Poniedziałek - Piątek 08:00 - 20:00

Sobota i Niedziela - Zamknięte

+ 48 608 100 676

selfcentrum.chelm@gmail.com

Jedność 45a

22-100 Chełm

Znajdź nas
 

Polityka prywatności

Polityka Prywatności Fundacji Rozwoju Psychospołecznego Self

W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO),

w Fundacji Rozwoju Psychospołecznego SELF ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to:

objęcie opieką medyczną,

przepisy prawa:

– Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

– Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie i zakresu i rodzaju dokumentacji medycznej oraz sposobów jej przechowywania.

– Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej.

– Ustawa z dnia 13 października o systemie ubezpieczeń społecznych.

– Ordynacja podatkowa.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FUNDACJA ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO SELF ul. Jedność 44A, 22-100 Chełm

Kontakt do administratora danych osobowych: emai: selfcentrum.chelm@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby administratora

– ul. Jedność 45A, 22-100 Chełm

Dane osobowe podane przez Ciebie przetwarzane są w celu:

– objęcia opieką medyczną,

– świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym usługi dostępu do systemu rejestracji on-line,

– sprzedażą produktów i usług za pośrednictwem form płatności online, 1

– dokonania rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,

– obsłużenia reklamacji jeśli wpłyną,

– archiwizowania Twoich danych zgodnie z przepisami prawa.

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

– dostępu do danych osobowych

– prawo to realizowane jest przez uzyskanie od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do informacji,

– sprostowania danych osobowych

– prawo to realizuje się przez żądania od administratora, niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe bądź niekompletne,

– usunięcia danych osobowych

– prawo to realizuje się poprzez żądanie od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych. Prawo do usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora wynikające z obowiązujących przepisów prawa,

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych

– może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej,

– przenoszenia danych osobowych,

– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Administratorem Danych Osobowych.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na wymogi prawne nałożone na administratora danych, w tym m.in. konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej, identyfikacji pacjenta. Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego.

Informacja dodatkowa

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Polityka plików cookies na stronie internetowej www.selfcentrum.pl

Operatorem strony internetowej www.selfcentrum.pl jest FUNDACJA ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO SELF ul. Jedność 45A, 22-100 Chełm

NIP 563-244-69-97 REGON520528106 KRS 0000934616

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zintegrowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Jak usunąć pliki „cookies” w przeglądarce internetowej ? Mozilla Firefox

Domyślne ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

– kliknąć w menu „Narzędzia” (w innych wersjach: kliknąć przycisk „Firefox”) i wybrać „Opcje”;

– następnie wybrać zakładkę „Prywatność” i zaznaczyć żądane ustawienia;

– aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w „Wyjątki” i wybrać własne ustawienia dla witryn;

– zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku „OK”.

Microsoft Internet Explorer

Domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft Internet Explorerze pozwalają na przechowywanie plików cookies, ale blokują pliki, które mogą pochodzić z serwisów niestosujących polityki prywatności.

Aby zmienić ustawienia należy:

– kliknąć w menu „Narzędzia” i wybrać „Opcje Internetowe”;

– wybrać zakładkę „Prywatność”;

– za pomocą suwaka określić żądany poziom ustawień (najwyższy blokuje cookies całkowicie, najniższy zezwala na przechowywanie wszystkich cookies);

LUB:

– kliknąć przycisk „Zaawansowane” i samodzielnie wybrać żądane ustawienia;

– aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w „Witryny” i wybrać własne ustawienia dla witryn;

– zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku „OK”.

Google Chrome

Domyślne ustawienia przeglądarki Google Chrome zezwalają na przechowywanie cookies.

Aby zmienić ustawienia należy:

– kliknąć w menu „Ustawienia Google Chrome” i wybrać opcję „Ustawienia”;

– kliknąć w „Pokaż ustawienia zaawansowane” na dole strony;

– wybrać opcję „Ustawienia treści” w opcjach „Prywatność”;

– wybrać żądane ustawienia;

– aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w „Zarządzaj wyjątkami” i wybrać własne ustawienia dla witryn;

– aby zatwierdzić zmiany należy kliknąć w przycisk „Gotowe”.

Opera

Domyślne ustawienia przeglądarki Opera zezwalają na przechowywanie plików cookies.

Aby zmienić ustawienia należy:

– kliknąć w „Preferencje”, wybrać opcję „Zaawansowane”, a następnie „Ciasteczka”;

– zaznaczyć żądane ustawienia;

– aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy wejść na wybraną stronę internetową, kliknąć na niej prawym przyciskiem myszy, wybrać polecenie „Preferencje dla witryn” i przejść do karty „Ciasteczka” a następnie wprowadzić pożądane ustawienia;

– zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku „OK”.

Safari

Domyślne ustawienia przeglądarki Safari zezwalają na przechowywanie plików cookies.

Aby zmienić ustawienia należy:

– w menu „Safari” wybrać opcję „Preferencje”;

– kliknąć ikonę „Prywatność”;

– zaznaczyć żądane ustawienia;

– aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w „Szczegóły” i wybrać własne ustawienia dla witryn.

_column][/vc_row]