Poniedziałek - Piątek 08:00 - 20:00

Sobota i Niedziela - Zamknięte

+ 48 608 100 676

selfcentrum.chelm@gmail.com

Jedność 45a

22-100 Chełm

Znajdź nas
 

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG W FUNDACJI ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO SELF

 1. Fundacja na stronie www w zakładce Portal Pacjenta? MED FILE umożliwia:
 • rezerwację terminu u Specjalistów współpracujących w Fundacji
 • wypełnienie zgody na przesyłkę dok. medycznej w formie elektronicznej
 • zamawianie dokumentacji medycznej z Fundacji
 • dostęp do kodów do e-recept oraz zaleceń z wizyty
 1. Dostęp wszystkich usług Portalu Pacjenta jest bezpłatny.
 2. Rezerwacja terminu u Specjalisty wymaga podania Imienia, Nazwiska, numeru telefonu, numeru PESEL.
 3. Zarezerwowanie wizyty u Specjalisty jest możliwe wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Użytkownika wyraźnej zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika o stanie zdrowia (art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia 679/2016, tzw. RODO) oraz udostępnienia tych danych wybranemu Specjaliście. Usługodawca informuje, że brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika uniemożliwia zarezerwowanie wizyty poprzez Portal Pacjenta.
 4. W celu Rejestracji Użytkownik wypełnia formularz zamieszczony na stronie podając poniższe dane: Imię, Nazwisko, Telefon, adres e-mail, PESEL.
 5. Przy rejestracji Użytkownik sam nadaje hasło do konta, przy pomocy którego będzie mógł logować się do systemu.
 6. Po zalogowaniu się do systemu Użytkownik ma możliwość m.in. rejestracji wizyty, podglądu historii wizyt umówionych, odwołania wizyt oraz opłacania wizyt.
 7. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zachowanie poufności swojego hasła do Profilu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Konta na skutek uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie. W przypadku podejrzenia możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zmienić hasło lub skontaktować się w tym celu z Usługodawcą.
 8. Wizytę u specjalisty można też umówić osobiście w rejestracji w siedzibie Fundacji przy ul Jedność 45A w Chełmie lub telefonicznie pod nr tel 608 100 676.
 9. Opłaty za sesje terapeutyczne dokonać można online podczas procesu rejestracji, aby kontynuować sesje psychoterapii systematycznie zalecamy wcześniejszą rezerwację terminów i dokonanie przedpłaty 50% wartości wizyty.
 10. Przypomnienie o wizycie jest wysyłane na 2 dni przed wizytą w formie sms-a. Odwołanie wizyty następuje wyłącznie po kontakcie telefonicznym lub mailowym z rejestracją Fundacji.
 11. Wizyty, które będą realizowane w formie zdalnej(tzw. „online”) muszą zostać opłacone za pośrednictwem Portalu Pacjenta (przelew, blik, karta) najpóźniej do godz. 12:00 dnia poprzedzającego wizytę. W przypadku braku płatności na dzień przed zaplanowaną wizytą pacjent otrzyma SMS z przypomnieniem o konieczności przedpłaty. W przypadku niedokonania płatności, wizyta zostanie usunięta z systemu.
 12. Wizyty, które będą realizowane w formie zdalnej(tzw. „online”) i są umawiane po terminie wymaganej przedpłaty (o której mowa w pkt. 13)muszą zostać opłacone niezwłocznie po ich umówieniu, za pośrednictwem konta w Portalu Pacjenta (przelew, blik, karta).
 13. W przypadku opłacenia wizyt, które będą realizowane w formie zdalnej, Użytkownik oświadcza, że jeżeli opłacona wizyta nie odbędzie się o wyznaczonej porze z powodu nieobecności Użytkownika lub z powodu problemów technicznych po stronie Użytkownika (np. brak konta Skype, brak zalogowania do komunikatora o wyznaczonej porze, brak dostępu do internetu) – Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu płatności za wizytę.
 14. Umawiając wizyty, które będą realizowane w formie zdalnej Użytkownik oraz Usługodawca zobowiązują się do korzystania ze sprzętu video oraz/lub audio. Sprzęt ma umożliwiać dobrą jakość połączenia. Użytkownik deklaruje, że posiada odpowiednie urządzenia, oprogramowanie oraz łącze internetowe, które umożliwia mu skorzystanie z usługi.
 15. Użytkownik akceptuje fakt, że wizyty umówione przez Portal mogą się w wyjątkowych sytuacjach nie odbyć z powodu problemów technicznych, w takiej sytuacji osoby reprezentujące Usługodawcę (Dział Obsługi Pacjenta) skontaktują się z Użytkownikiem i ustali inny termin spotkania.
 16. Spóźnienie klienta na sesję /wizytę nie oznacza jej wydłużenia ponad wyznaczone ramy czasowe, klient ma prawo do wykorzystania czasu pozostałego.
 17. Prosimy klientów o odwoływanie wizyt telefonicznie najpóźniej w dniu poprzedzającym wizytę lub sesję.
 18. W przypadku nieodwołania sesji psychoterapii na dwa dni przed ustalonym terminem lub odwołania w dniu sesji, opłata zaliczkowa za nieobecną sesję psychoterapii nie podlega zwrotowi. Zwolnienie z opłaty za nieodwołaną lub odwołaną w dniu spotkania sesję, może nastąpić tylko na wniosek psychoterapeuty.
 19. W przypadku osób niepełnoletnich do współpracy, w zakresie zaleconym przez prowadzącego terapię, w tym wzięcia udziału w psychoterapii oraz wizytach lekarskich, zobowiązani są rodzice/opiekunowie prawni.