Poniedziałek - Piątek 08:00 - 20:00

Sobota i Niedziela - Zamknięte

+ 48 608 100 676

selfcentrum.chelm@gmail.com

Jedność 45a

22-100 Chełm

Znajdź nas
 
team

mgr Joanna Błaszczuk

Pracownik socjalny

PRACOWNIK SOCJALNY, SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ, MGR PEDAGOGIKI

Praca socjalna jest działalnością o charakterze pomocowym. Podstawowym jej celem jest niesienie pomocy ludziom w znajdującym się w różnych sytuacjach, nie tylko związanych z problemami materialnymi, ale także psychicznymi, emocjonalnymi czy duchowymi. Ma on integrować działania wokół rodziny oraz jej środowiska społecznego i lokalnego. Praca jego ma na celu pedagogizowanie działań wsparcia oraz stosowanie profilaktyki, której zadaniem jest uzupełnić system polityki społecznej kierowanej do rodziny i osób samotnych.


W Centrum Self zajmuje się:

prowadzeniem zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży,

pomoc w wypełnianiu wniosków do instytucji pomocowych,

opieka i pomoc w odrabianiu lekcji dla dziecka, którego rodzic korzysta z psychoterapii.


Powinien on zadbać o zapewnienie swoim klientom podstawowych warunków do życia poprzez pomoc: finansową, rzeczową, emocjonalną. Pracownik socjalny powinien również przyczyniać się do wzmacniania zdolności swoich klientów do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów oraz aktywizować zawodowo i społecznie, w czym współpracuje z doradcą zawodowym i psychologiem oraz innymi członkami zespołu interdyscyplinarnego.

Specjalizacja
Pedagogika
Dodatkowe umiejętności
uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu socjoterapii, pracownik socjalny, terapeuta środowiskowy
Kontakt
+ 48 608 100 676

selfcentrum.chelm@gmail.com

Jedność 45a

Chełm, 22-100,