Poniedziałek - Piątek 08:00 - 20:00

Sobota i Niedziela - Zamknięte

+ 48 608 100 676

selfcentrum.chelm@gmail.com

Jedność 45a

22-100 Chełm

Znajdź nas

ADHD – czym jest, jak rozpoznać i jak leczyć

ADHD – czym jest, jak rozpoznać i jak leczyć

Czym jest ADHD?

ADHD (ang. attention deficit hyperactivity disorder) to zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Jest jednym z najczęstszych zaburzeń psychicznych. Dotyka do 8% dzieci, głównie chłopców. ADHD trwa przez całe życie. Niektóre osoby doświadczają mniejszej ilości objawów wraz z wiekiem, ale dotyczy to tylko 75% zdiagnozowanych. Obecnie są metody, które pozwalają na diagnozowanie objawów nie tylko u dzieci ale również u dorosłych.

Jakie są objawy ADHD?

ADHD wpływa na naukę dziecka, jego rozwój oraz funkcjonowanie w życiu codziennym i społecznym. Do objawów ADHD zalicza się:

 • nieuwagę – trudności ze skupieniem się
 • nadpobudliwość – nadmierny ruch nieodpowiadający danej sytuacji bądź nadmierne wiercenie się, stukanie, mówienie
 • impulsywność – pośpieszne działanie, brak zastanowienia; działania, które mogę powodować krzywdę u dziecka lub kogoś innego

Należy zaznaczyć, że nie wszystkie dzieci przejawiają takie same objawy ADHD. Mogą się one zmieniać lub łączyć. Objawy ADHD występują także u dzieci zdrowych – różnica polega na tym, że u dzieci z ADHD objawy wymienione wyżej są częste, powracające i powodują problemy w życiu codziennym m.in. zapominalstwo, gubienie przedmiotów, niedokańczanie powierzanych zadań, trudności w oczekiwaniu np. w kolejce, przerywanie rozmów innym osobom.

Jak rozpoznać ADHD u dorosłych?

 1. Trudności ze słuchaniem.
 2. Dezorganizacja, problem z wykonywaniem dwóch czynności naraz.
 3. Wchodzenie w słowo i przerywanie wypowiedzi innych.
 4. Gubienie rzeczy i zapominalstwo.
 5. Nieprzywiązywanie uwagi do szczegółów.

 

 

Skąd bierze się ADHD?

Dokładne przyczyny powstawania ADHD nie są znane. Są natomiast czynniki, które wzmagają ryzyko wystąpienia zaburzenia: geny, wcześniactwo, traumatyczne doświadczenia z dzieciństwa, urazy mózgu, zanieczyszczenie środowiska; picie, palenie i stres w trakcie ciąży.

Metody leczenia ADHD

ADHD nie da się wyleczyć, ale dzięki odpowiednio dobranemu leczeniu można kontrolować objawy, a tym samym pomóc dziecku w lepszym funkcjonowaniu. Do podstawowych metod leczenia ADHD zalicza się:

 • farmakoterapię (tylko w przypadku, gdy jest to konieczne)
 • psychoterapię
 • edukację i szkolenia

Ostatni punkt jest konieczny, gdyż dziecko z ADHD musi nauczyć się ważnych umiejętności społecznych, takich jak: czekanie na swoją kolej, dzielenie się zabawkami, proszenie o pomoc. Z kolei rodzice muszą wiedzieć czym jest to zaburzenie, jak wpływa na rodzinę, jak reagować i jak skutecznie radzić sobie z negatywnymi emocjami.

Diagnoza ADHD

W przypadku ADHD, diagnoza opiera się na badaniach przeprowadzanych przez psychologa (wypełnianie testów psychologicznych, wywiad z rodzicami i obserwacja) i lekarza psychiatrę. Diagnoza dorosłych przebiega trochę inaczej, gdyż wywiad  przeprowadza się z osobą zainteresowaną.

Zalecamy, aby zacząć diagnozę od badań psychologicznych, które można wykonać w naszej przychodni. ZAPRASZAMY