Poniedziałek - Piątek 08:00 - 20:00

Sobota i Niedziela - Zamknięte

+ 48 608 100 676

selfcentrum.chelm@gmail.com

Jedność 45a

22-100 Chełm

Znajdź nas

„Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023-2025. Edycja 2023

„Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023-2025. Edycja 2023

Fundacja Rozwoju Psychospołecznego Self uzyskała finansowe wsparcie w ramach programu prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ” Przedsiębiorstwo społeczne +     ”  na lata 2023-2025 Edycja 2023.  Umowa nr 36A/DES/PS+/2023 zawarta dnia 01-12-2023 roku.  Przedmiotem w/w umowy jest wsparcie bieżące szczegółowo określone we wniosku jaki został złożony przez Fundację, oraz w zawartej obustronnie umowie. Udzielono wsparcia w kwocie 50 000 PLN z czego wykorzystano 49632,78 PLN,  pozostała kwota z dotacji została zwrócona na konto wskazane w zawartej umowie. Szczegółowe sprawozdanie rozliczenia dotacji przekazano MRPIPS.