Poniedziałek - Piątek 08:00 - 20:00

Sobota i Niedziela - Zamknięte

+ 48 608 100 676

selfcentrum.chelm@gmail.com

Jedność 45a

22-100 Chełm

Znajdź nas

Warsztat dla nauczycieli z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych młodzieży

Warsztat dla nauczycieli z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych młodzieży

Celem tego programu jest wsparcie nauczycieli głównie w zakresie:

– diagnozy indywidualnej i grupowej sytuacji problemowej oraz zasobów uczniów;

– substancje psychoaktywne, ich podział oraz odziaływanie na centralny układ nerwowy

– postępowania w sytuacji zagrożenia dla rozwoju psychospołecznego uczniów;- poznawania własnych osobistych i zawodowych zasobów i ograniczeń;

– prowadzenia zajęć warsztatowych z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych

– podstawy dialogu motywującego jako skutecznego angażowania uczniów w proces wychowawczo-dydaktyczny.

Warsztat poprowadzi mgr Tomasz Hormański, Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat nr SP/0613/2011), socjolog, biegły sądowy. Jest realizatorem i programów profilaktycznych w szkołach. Wykłada w Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych w Gdańsku. Prowadzi szkolenia z zagadnień dotyczących uzależnień, dialogu motywującego, radzenia sobie ze stresem, wypalenia zawodowego. https://www.selfcentrum.pl/doctor/tomasz-hormanski/

  Program obejmie 3 sesje warsztatowe (po 5 godz. lekcyjnych każda), organizowanych w danym roku szkolnym dla grupy do 15 nauczycieli. Koszt warsztatu 300 zł za godzinę lekcyjną , co daje 1500 zł za sesję. Zaplanowane spotkanie są w soboty od 9:00 do 14:00 ( z przerwami na kawę)

Harmonogram  sesji  30-09-2023, 7-10-2023, 14-10 -2023

zapraszamy do zapisów 608 100 676 , 606 656 429